Men

YOU LIED TO ME | จริงหรือไม่ที่ผู้หญิงชอบโกหกและเรื่องอะไรที่พวกเธอชอบโกหก

คนเราคบกันก็ควรมีความจริงใจต่อกันเป็นที่ตั้ง ยิ่งการโกหกกันนี่เป็นการกระทำที่อันตรายต่อความสัมพันธ์อย่างยิ่ง แต่ก็นั่นล่ะ รู้ว่าเสี่ยง แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกคู่ต่างต้องเสี่ยง ‘ทำ’ กันจนเป็นกิจวัตร ... เรื่องบา... อ่านต่อ...