6 Min. read

นับเป็นข่าวดีสำหรับผู้โดยสารในระบบขนส่งมวลชนที่เป็นสาวกของ นครชัยแอร์ เมื่อ นางเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท นครชัยแอร์ จำกัดได้เปิดเผยว่า เนื่องจากการคมนาคมเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับประชาชนในการเดินทาง ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจ นครชัยแอร์ได้ปรับการบริการให้ตรงความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกสบายในการเดินทางไปยังภูมิภาคต่างๆ มากขึ้น และครั้งนี้นครชัยแอร์ได้มีการเพิ่มสาขาอีก 2 แห่ง ได้แก่ สาขาโคราชแห่งที่ 2 และสาขาวารินชำราบ พร้อมทั้งเพิ่มจุดขึ้นรถที่ อ.นางรอง อีก 1 จุด ตั้งเป้าหมายให้ประชาชนบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความสะดวกจากการเปิดให้บริการในครั้งนี้อย่างแน่นอน

นางเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท นครชัยแอร์ จำกัด Photo : forbesthailand.com

manager.co.th

ทั้งนี้ สำหรับการเปิดสาขานครชัยแอร์ใหม่อีก 2 แห่ง เพื่อเป็นทางเลือกในการเดินทางให้ตรงกับตามความต้องการแก่ลูกค้าที่รอขึ้นรถ สาขาแรก คือ นครชัยแอร์ สาขาโคราชแห่งที่ 2 (สาขาบ้านกลางมิตรภาพ) ตั้งอยู่บริเวณถนนมิตรภาพ จ.นครราชสีมา ตรงข้ามตลาดเซฟวันโคราช เปิดทำการเวลา 08.00-02.00 น. (ทุกวัน) สามารถขึ้นรถนครชัยแอร์และบริการส่งพัสดุด่วนไปยัง จ.ขอนแก่น จ.อุดรธานี จ.หนองคาย จ.มหาสารคาม จ.ร้อยเอ็ด จ.มุกดาหาร จ.กาฬสินธุ์ จ.สกลนคร และ จ.นครพนม โดยนครชัยแอร์สาขาโคราชแห่งที่ 2 (สาขาบ้านกลางมิตรภาพ) เปิดให้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560

อนึ่ง สาขาที่เปิดใหม่แห่งที่ 2 คือ นครชัยแอร์สาขาวารินชำราบ ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามแม็คโคร อ.วารินชำราบ (ฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯ) จ.อุบลราชธานี เปิดทำการเวลา 08.00-23.00 น. (ทุกวัน) ลูกค้าสามารถขึ้นรถนครชัยแอร์และบริการส่งพัสดุด่วนที่สาขาวารินชำราบไปกรุงเทพฯ มีรถให้บริการวันละ 9 เที่ยว และวารินชำราบไปชลบุรี-พัทยา-ระยอง มีรถให้บริการวันละ 2 เที่ยว โดยเปิดให้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม สำหรับสาขาที่นครชัยแอร์เปิดใหม่ทั้ง 2 แห่งนี้ ลูกค้าสามารถทำรายการซื้อตั๋วล่วงหน้าได้ 365 วัน ทำรายการเลื่อนตั๋ว ทำรายการคืนตั๋ว หรือทำรายการอื่นๆ เหมือนที่หน้าช่องจำหน่ายตั๋วสาขาของนครชัยแอร์ได้ตามปกติ นางเครือวัลย์ยังกล่าวต่อไปว่า นอกจากการเพิ่มสาขาของนครชัยแอร์ทั้ง 2 แห่งแล้ว บริษัทยังอำนวยความสะดวกด้วยการเพิ่มจุดขึ้นรถที่ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โดยจุดขึ้นรถอยู่ตรงบริเวณป้อมตำรวจทางหลวงนางรอง ห่างจากสถานีขนส่งนางรอง 150 เมตร สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางจาก จ.บุรีรัมย์ไปกรุงเทพฯ ที่มีความสะดวกขึ้นรถที่ อ.นางรอง สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่พนักงานตอนซื้อตั๋วทันที (แจ้งความประสงค์ต้องการขึ้นรถที่ อ.นางรอง เพื่อให้พนักงานแจ้งจุดขึ้นรถและเวลาที่รถจะไปถึงจุดนั้นให้) หรือกรณีลูกค้ามีตั๋วโดยสารบุรีรัมย์ไปกรุงเทพฯอยู่แล้ว สามารถโทรแจ้ง Call Center 1624 (โดยแจ้งก่อนรถออก 30 นาที จากเที่ยวเวลาบนตั๋วโดยสาร) สำหรับจุดขึ้นรถที่ อ.นางรองนั้นเป็นเพียงจุดที่สามารถรอขึ้นรถได้เท่านั้น จะไม่มีสถานีหรือพนักงานให้บริการ จึงจำเป็นต้องแจ้งความต้องการต่อพนักงานจำหน่ายตั๋วก่อนทุกครั้ง และการเพิ่มจุดขึ้นรถที่ อ.นางรอง เป็นการอำนวยความสะดวกอีกรูปแบบหนึ่งของนครชัยแอร์ หากได้รับความนิยม ในอนาคตจะมีแผนเพิ่มตามจุดอื่นเพิ่มเติมตามความเหมาะสมต่อไป … งานนี้ต้องบอกว่า อำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารอย่างแท้จริง


Source : matichon.co.th

Comments

Powered by Facebook Comments