1 Min. read

งานเข้า (หรือเปล่า) เมื่อนายกฯเตรียมนโยบายใหม่เอี่ยมอ่องสร้างโอกาสให้คน ‘ปั่มปั๊ม’ เพื่อลูกกันมากขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมาอัตราของเด็กเกิดใหม่ลดลงอย่างต่อเนื่อง จนประเทศขาดแคลนแรงงานต้องนำเข้าแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน

โดยเรื่องนี้ พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เสนอมาตรการเพิ่มประชากรมากขึ้น โดยมีแนวคิดสนับสนุนให้มีลูก และจะยกเว้นภาษีให้ ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการว่าให้กลับไปทำข้อมูลให้ชัดเจนและความเป็นไปได้ ก่อนเสนอ คณะรัฐมนตรีอีกครั้ง

ทั้งนี้ ปัจจุบันกรมสรรพากร จะมีค่าลดหย่อนให้ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีมีบุตรจะสามารถขอลดหย่อนได้คนละ 15,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 3 คน โดยบุตรต้องมีอายุไม่เกิน 20 ปี แต่ถ้าอายุอยู่ในระหว่าง 21-25 ปี ต้องศึกษาอยู่ในระดับ ปวส. ขึ้นไป ขณะที่การนับจำนวนบุตรที่นำมาลดหย่อน ต้องนับตามจำนวนบุตรที่มีชีวิตอยู่ทุกคน โดยสำหรับบุตรที่กำลังศึกษาภายในประเทศจะได้รับค่าลดหย่อนเพิ่มเติมอีกคนละ 2,000 บาท โดยคำว่าการศึกษาหมายถึงตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปจนถึงปริญญาเอก (ไม่รวมชั้นเตรียมอนุบาล) แต่ทั้งนี้บุตรต้องไม่มีเงินได้ในปีภาษีตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป

อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง วิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ ระบุ รัฐบาลอยู่ระหว่างพิจารณามาตรการภาษีเพื่อจูงใจให้ประชาชนมีบุตรมากขึ้น เช่น การเพิ่มวงเงินค่าลดหย่อนจากปัจจุบัน 3 หมื่นบาท เพราะที่ผ่านมาจำนวนเด็กเกิดใหม่ลดลงต่อเนื่อง จนประเทศขาดแคลนแรงงานต้องนำเข้าแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน ส่วนจะเพิ่มค่าเลี้ยงดูบุตรจาก 600 บาทด้วยหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับฐานะการคลังของรัฐบาล


Source : บุญชัย ธนะไพรินทร์ : สำนักข่าวทีนิวส์

Photo : siamdrama.com

Comments

Powered by Facebook Comments