0 Min. read

ชื่นมื่น เปี่ยมสุข และอบอุ่นหัวใจ ใน ‘วันพร้อมญาติทหารใหม่ ผลัด 1/60’ พัน.ร.มทบ.21 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2560 โดยวันนี้เป็นวันที่ทางหน่วยฝึกทหารใหม่ได้จัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการฝึกให้กับทหารใหม่ทุกนาย และยังเพื่อผ่อนคลายความซึมเศร้าและคลายกังวลจากทางบ้านที่เป็นห่วงกันระหว่างที่ลูกของตนเข้ากรมกองไปเป็นทหาร

งานในครั้งนี้มี พล.ต.วิฑูรย์ ศิริปักมานนท์ ผบ.มทบ.21 เป็นประธานในกิจกรรมวันพร้อมญาติทหารใหม่ฯ และโครงการปลูกป่าสนามฝึกสีเขียว ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารราบ มณฑลทหารบกที่ 21 อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ร่วมด้วย นายณงค์ วุ่นซิ้ว รอง ผวจ.นครราชสีมา และ พล.ต.ต.สุภากร คำสิงห์นอก ผบก.ภ.จว.นครราชสีมา

ทั้งนี้ การเป็นทหารรับใช้ชาติ ทหารใหม่ทุกคนจะได้รับการพัฒนาฝึกอบรมให้มีความรู้ความสามารถ มีบุคลิกภาพที่ดี มีร่างกายแข็งแรง จิตใจเข้มแข็ง สมกับเป็นชายชาติทหารเป็นผู้มีระเบียบวินัย และได้รับการเอาใจใส่จากผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นด้วยดี นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมฝึกวิชาชีพต่าง ๆ เมื่อรับราชการครบกำหนด ก็สามารถกลับไปเป็นผู้นำในท้องถิ่นได้

อนึ่ง ทหารใหม่สามารถปรับสภาพความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ จากการดำเนินชีวิตแบบพลเรือนมาเป็นการดำเนินชีวิตแบบชายชาติทหาร อาทิ ปรับคุณลักษณะและท่าทาง เรียนรู้วิธีปฏิบัติตนเพื่อการอยู่ร่วมกันในกรมกอง ปลูกฝังจิตใจที่มีคุณธรรมที่ดี เกิดอุดมการณ์รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยได้ทำการฝึกศึกษาวิชาทหารเบื้องต้น ซึ่งทหารใหม่สามารถเรียนรู้และเข้าใจเป็นอย่างดี

โดยบรรยากาศในวันกิจกรรมฯเต็มไปด้วยความอบอุ่น มีพ่อแม่ พี่น้อง และญาติของทหารใหม่เข้าเยี่ยมกว่าพันคน ทั้งปู่ย่า พ่อแม่ พี่น้อง ลูกเมีย ทหาร รวมแล้วร่วมพันคนที่พบกันในวันนี้ บางคนเมื่อเห็นพ่อแม่มาเยี่ยมก็ก้มลงกราบเท้าร้องไห้ ทหารบางคนคิดถึงลูกเมื่อเห็นหน้าลูกก็อยากจะกอดลูกให้สาสมกับที่จากกันมาหลายสัปดาห์ แต่ลูกกลับจำหน้าผู้เป็นพ่อไม่ได้ ไม่ยอมให้พ่ออุ้มกอดลูกเลย เนื่องจากตัวพ่อเองหลังจากได้เข้ามาประจำการและได้มีการฝึก เปลี่ยนพฤติกรรม ทั้งรูปร่าง ถูกตัดทรงผมเกรียน จนลูกจำหน้าพ่อไม่ได้ ถึงกับร้องไห้เมื่อยามพ่ออุ้มกอดลูก บางส่วนก็ได้นำอาหารมาจากทางบ้านเป็นอาหารที่ลูกชื่นชอบ พากันมานั่งปูเสื่อ ปรุงอาหาร ส้มตำ ข้าวเหนียว นั่งล้อมวงกินอาหารกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา


Photo : ตำรวจโคราช ยินดีรับใช้ครับ

Comments

Powered by Facebook Comments