2 Min. read

ขึ้นชื่อว่าวัด นอกจากจะเป็นศูนย์กลางแห่งศรัทธา และสถานที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาแล้ว ยังเป็นสถานที่บันทึกเรื่องแห่งยุคสมัย และเป็นศูนย์รวมแห่งศิลปวัฒนธรรมของชาติอีกด้วย ซึ่งโคราชบ้านเอ็งได้ชื่อว่ามีวัดวาอารามจำนวนมากที่สุดในไทย

หลายวัดสวยงามที่สุด หลายวัดสร้างสถิติโลกและประเทศไทย หลายวัดมีอายุผ่านร้อนหนาวมานานที่สุดหลายร้อยปี หลายวัดเป็นศูนย์กลางความศรัทธาแห่งยุคสมัย เพราะวัดในสมัยโบราณคือทุกสิ่งทุกอย่างของคนไทย เรียกได้ว่าผูกพันตั้งแต่เกิดจนตาย

เปิดกรุวัดดังโคราช จึงถือกำเนิดขึ้น เพื่อเป็นเสมือนอีกหนึ่งช่องทางให้คุณๆ ได้ทำความรู้จักกับวัดวาอารามในโคราชให้มากขึ้น ภายใต้แง่มุมที่น่าชมมากมาย ดุจดังอัญมณีประดับเมืองให้เป็นสง่า เป็นมรดกอันทรงคุณค่าของแผ่นดินที่น่าภาคภูมิใจ ซึ่งเราๆ ท่านๆ (โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่) บางครั้งอาจคุ้นเคยและผ่านเลยไป แต่ถ้ามีโอกาสศึกษาให้ลึกเข้าไปในรายละเอียดก็จะพบว่ายังมีอะไรอื่นๆ อีกมากมายดุจขุมทรัพย์ที่ซุกซ่อนอยู่และรอให้เราเข้าไปพบเจอ วัดพายัพพระอารามหลวง คือวัดแรกที่เราขอนำเสนอค่ะ …

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

| วัดพายัพ พระอารามหลวง |

สะอาด สงบ ร่มเย็น เห็นธรรม

ศึกษา ปฏิบัติ พัฒนา เผยแพร่

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ประวัติวัดพายัพ |

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช โปรดฯ ให้สร้างวัดพายัพขึ้น พร้อมการสร้างเมืองนครราชสีมา ประมาณ พ.ศ.2220 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งที่ 1 เมื่อพ.ศ. 2240 พัทธสีมากว้าง 21 เมตร ยาว 29 เมตร ครั้งที่ 2 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2539 พัทธสีมากว้าง 42 เมตร ยาว 66 เมตร เป็นวัดโบราณตั้งอยู่ในกำแพงเมือง ด้านทิศพายัพ ของเสาหลักเมือง

ความสำคัญของวัดพายัพ |

  • เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-แผนกบาลี เปิดทำการเรียนการสอนเมื่อ พ.ศ.2511
  • เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 81
  • เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น พ.ศ. 2522
  • เป็นสำนักเรียนตัวอย่างดีเด่น พ.ศ.2526

การปกครอง |

วัดพายัพ มีเจ้าอาวาสปกครองวัดเท่าที่สืบค้นได้ คือ

  1. พระครูปลัดหร่าย อินฺทโชโต พ.ศ.2469-2507
  2. พระศรีวราภรณ์ (พิศวง พุทฺธสโร ป.ธ.9) พ.ศ.2507-2520
  3. พระราชวิมลโมลี (ดำรง ทิฎฐธมฺโม ป.ธ.9) พ.ศ.2520-2559
  4. พระมหาพงษ์เชฎฐ์ ธีรว์โส (ป.ธ.9) ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส พ.ศ.2559-ปัจจุบัน

ศาสนสถาน-ศาสนวัตถุสำคัญ |

พระอุโบสถ เป็นสถาปัตยกรรมประยุกต์ศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลาย สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ผู้ทรงสถาปนาเมืองนครราชสีมา วางศิลาฤกษ์วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2530 สร้างด้วยหินอ่อน เพื่อความสวยงาม คงทนถาวร และผสมผสานวัสดุสมัยใหม่มีรูปทรงแก่นโครงคล้ายเรือสำเภา หลังคามีการลดเป็นชั้นเป็นจังหวะลดหลั่นกันไป 3 ตับใช้ธรรมจักรตกแต่งบริเวณซุ้มหน้าต่างรอบพระอุโบสถ

พระประธานในอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา ห้อยพระบาท สูง 369 ซม. เนื่องจากวัดพายัพเป็นวัดสอนนักธรรมบาลี จึงได้จำลองแบบมาจากพระพุทธรูปในถ้ำอชันตาประเทศอินเดีย

สีมา เป็นสีมาหินปูน รูปทรงตามธรรมชาติ

กำแพงแก้ว ก่ออิฐถือปูน เสากลมทรงไทยแบบเสาตะลุงล่ามช้าง ยอดเสาลูกแก้วเม็ดทรงมัณฑ์

กุฏิวายุภักษ์ เป็นอาคารทรงไทย 2 ชั้น ชั้นบนเป็นพิพิธภัณฑ์ ชั้นล่างเป็นถ้ำหินงอกหินย้อย มีช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ เป็นนกวายุภักษ์ ซึ่งเป็นนกประจำทิศพายัพ

ถ้ำหินงอกหินย้อย สร้างเมื่อ พ.ศ.2533 โดย พระราชวิมลโมลี (ดำรง ทิฎฐธมฺโม) อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา และเจ้าอาวาสวัดพายัพ ออกแบบเขียนแปลนควบคุมการก่อสร้าง โดยคัดหินอ่อนจากบ้านเขาวง จังหวดสระบุรี มาจำลองธรรมชาติเหมือนจริง มีความสวยงามวิจิตร การตกแต่งเน้นความถูกต้องของการเกิดหิน ชนิดหิน การก่อตัว และโครงสร้างตามหลักธรณีวิทยา ภายในถ้ำประดิษฐานพระพุทธรูปโบราณศักดิ์สิทธิ์ของเมืองนครราชสีมาอายุกว่า 300 ปี เช่น พระพุทธรูปอุลลุกมณีมีลักษณะเป็นพระพุทธรูปอินเดีย สมัยคุปตะ พระพุทธรูปสมัยทวาราวดี ลพบุรี อยุธยา อีกหลายองค์

วงล้อธรรมจักร เป็นวัสดุหินทรายขาวแกะสลักแบบศิลปะเขมร ตั้งบนแท่นกวางหมอบเส้นผ่านศูนย์กลาง 147.5 ซม. สูง 230.5 ซฒ. เป็นใบเสมาหินแกะสลักเขตสีมาอุโบสถเก่าเป็นศิลปะแบบลังกา เนื่องจากษัตริย์ราชวงศ์พระร่วงได้ศึกษาพระพุทธศาสนาจากเป็นเทศสรีลังกา นำใบเสมาไปปักเขตพุทธาวาส

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ก่อด้วยอิฐถือปูนเพื่อประกาศพระเกียรติคุณของพระองค์ให้ชาวนครราชสีมาได้ตระหนักถึงพระมหากรุณธิคุณ

อนุสาวรีย์พระศรีวราภรณ์ (พิศวง พุทฺธสโร) อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาและเจ้าอาวาสวัดพายัพ ผู้ริเริ่มการพัฒนาวัดพายัพ เป็นรูปเหมือนจริงขนาดเท่าตัวจริง

หอพระธรรมจักร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทยประยุกต์ รูประฆังยอดโดม ติดวงล้อธรรมจักร เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่า วัดพายัพเน้นการสอนพระธรรม

หอระฆัง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2521 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงบุษบก กว้าง 5 เมตร สูง 5 เมตร

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

เหตุที่วัดแห่งนี้ได้ชื่อว่า วัดพายัพ เพราะตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเสาหลักเมือง เป็นหนึ่งในวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยเด็จพระนารายณ์มหาราช (พ.ศ. 2220) มีสถานะเป็นพระอารามหลวง

เมื่อเดินเข้ามาภายในวัดสิ่งที่สะกดสายตาให้ต้องหยุดมองก็คือ พระอุโบสถ (หลังใหม่) ที่ก่อสร้างอย่างวิจิตรบรรจงและงดงาม ลักษณะเป็นทรงเรือสำเภาตามแบบสมัยอยุธยา ประดับด้วยหินอ่อน-หินแกรนิตทั้งหลัง บริเวณเดียวกันมีพระบรมรูปสมเด็จพระนารายณ์ฯในท่าประทับยืนสง่าผ่าเผยประดิษฐานอยู่ในศาลาทรงไทย และต้นศรีมหาโพธิ์ที่อัญเชิญหน่อมาจากพุทธคยา ประเทศอินเดีย ใกล้ๆ กันมีอีกหนึ่งจุดเยี่ยมชมสำคัญของทางวัดที่ถือเป็นสถานที่ unseen กลางใจเมืองอย่างถ้ำหินงอกหินย้อย ซึ่งด้านในประดิษฐานพระพุทธรูปโบราณศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองอายุกว่า 300 ปีให้ประชาชนได้สักการบูชา

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••


How to go : รถสองแถวผ่านทุกสาย ยกเว้นสาย 17

Writer : ชลธิชา สินค้า

Comments

Powered by Facebook Comments