1 Min. read

โคราชยังเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวซึ่งได้รับความนิยมจากคนไทยด้วยกันเองมากที่สุดเป็นอันดับต้นๆ ของไทย นั่นก็เพราะมีพื้นที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวตามธรรมชาติ วัฒนธรรมโบราณและสมัยใหม่ แบบแสวงบุญ แบบแอดเวนเจอร์ ช็อปปิ้ง หรือเกษตรกรรม ฯลฯ เรียกว่าเที่ยวกันวันเดียวไม่ครบแน่นอน โดยล่าสุด แฟนเพจเฟ๊ซบุ้กชื่อดังของไทยได้เปิดเผยการจัดอันดับจังหวัดที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพฯมาพักค้างคืนในช่วงวันหยุดมากที่สุดประจำปี 2559 โดยจังหวัดซึ่งได้อันดับหนึ่งคือ เชียงใหม่ รองลงมาคือ ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และ นครราชสีมา ตามลำดับ

โดยข้อมูลดังกล่าวได้มาจากการสำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทยในรอบปี 2559 ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พบว่าจากจำนวนประชากรชาวกรุงเทพมหานครที่มีอยู่ประมาณ 7.5 ล้านคน (เฉพาะผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ) ร้อยละ 80 เป็นผู้ที่เดินทางท่องเที่ยว โดยเดินทางเฉลี่ย 4 ครั้งต่อปี และเมื่อดูถึงพฤติกรรมการท่องเที่ยวว่าชอบไปจังหวัดไหนกับบ้าง แบบค้างคืน เราพบว่าจังหวัดยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวกรุงเทพฯ ได้แก่

อันดับ 1 คือ เชียงใหม่ 12.27%
อันดับ 2 คือ ชลบุรี 9.33%
อันดับ 3 คือ ประจวบคีรีขันธ์ 8.32%
อันดับ 4 คือ นครราชสีมา 7.81%
อันดับ 5 คือ ระยอง 6.39%
อันดับ 6 คือ กาญจนบุรี 5.88%
อันดับ 7 คือ เพชรบุรี 4.87%
อันดับ 8 คือ อุบลราชธานี 4.46%
อันดับ 9 คือ เชียงราย 3.96%
อันดับ 10 คือ เพชรบูรณ์ 3.96%

ส่วนจังหวัดที่นิยมในการพักค้างน้อย (แบบนานทีปีหน) มีอยู่ถึง 32 จังหวัด ซึ่งจากการสันนิษฐานในเบื้องต้นพบว่า สาเหตุที่ทำให้จังหวัดเหล่านั้นมีคนกรุงเทพฯ จึงมีการพักค้างน้อย

– อยู่ใกล้กรุงเทพฯ ใช้เวลาไม่นานในการเดินทาง คนกรุงเทพฯจึงชอบไปแบบเช้าไปเย็นกลับ
– มีแหล่งท่องเที่ยวน้อย/ยังไม่น่าสนใจสำหรับคนกรุงเทพฯ
– มีที่พักน้อยไม่พอรองรับ หรือยังไม่ตรงกับ Lifestyle ของชาวกรุงเทพฯ


Source : FB – WOW Thailand

Comments

Powered by Facebook Comments