3 Min. read

วัดเป็นพุทธสถานศูนย์รวมจิตใจและพลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชนมาช้านานเป็นพันๆ ปี โดยเฉพาะที่โคราชมีวัดวาอารามมากที่สุดในประเทศ (มากถึง 3,000 กว่าแห่ง) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพลังศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาของชาวเมืองโคราช เปิดกรุวัดดังโคราช แห่งที่ 6 ยังคงวนเวียนอยู่ในเขตตัวเมือง … วัดโพธิ์ วัดคู่บ้านคู่เมืองโคราชที่มีอายุนานกว่า 300 ปี

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

| วัดโพธิ์ |

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ประวัติวัดโพธิ์ |

สร้างมานานกว่า 300 ปี แต่ไม่ทราบนามผู้สร้าง และเป็นที่ดินของใครนั้นไม่สามารถทราบได้ ตามหนังสือรับรองทางราชการที่ วธ 0227/657 ให้ไว้ ณ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2546 ระบุว่าวัดโพธิ์ ตั้งอยู่ที่ถนนสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เป็นวัดเก่าแก่ สร้างก่อนพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช 2484 โดยตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2243 มีชื่ออยู่ในทะเบียนวัด กรมการศาสนา เป็นวัดโดยสมบูรณ์ มีสภาพเป็นวัดตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2535 มาตรา 31 (1) ซึ่งเป็นกฏหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน

ทั้งนี้ พื้นที่ของวัดมีจำนวน 11 ไร่ 2 งาน 66 ตารางวา มีอาณาเขตติดต่อดังนี้คือ ทิศเหนือติดต่อพื้นที่ราษฎร ทิศใต้ติดต่อกับถนนสุรนารี ทิศตะวันออกติดต่อกับซอยเข้าโรงเรียนรัตนโนภาส และ ทิศตะวันตกติดต่อกับถนนจันทร์

ศาสนสถาน-ศาสนวัตถุสำคัญ |

อุโบสถ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสร้างเมื่อ พ.ศ.2482 ศาลาการเปรียญ เป็นอาคารคอนกรีต สร้างเมื่อ พ.ศ.2524 ศาลาอเนกประสงค์ สร้างเมื่อ พ.ศ.2538 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หอระฆัง กุฏิสงฆ์ และโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม และแผนกบาลี เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.2538

ลำดับเจ้าอาวาส |

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน วัดโพธิ์ มีเจ้าอาวาสปกครองวัด ดังนี้

  1. หลวงพ่อทอง
  2. หลวงพ่อม่วง
  3. หลวงพ่อภู่
  4. หลวงพ่อปาน
  5. อาจารย์อินทร์
  6. อาจารย์โม้ (พระฎีกาโม้)
  7. พระครูวิเศษศาสนการ (พระมหาเฉย สาสนปโชโต)
  8. พระครูโพธิเขมาการ (หลวงพ่อเย็น อดีตเจ้าคณะอำเภอและที่ปรึกษา)
  9. พระครูปริยัติอมรธรรม (พ.ม.แช่ม อมรธมฺโม เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน)

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

วัดโพธิ์เป็นอีกหนึ่งวัดที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองมาเป็นเวลานับร้อยๆ ปี (ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2243) บรรยากาศเงียบสงบและร่มเย็น สิ่งที่ทำให้สะดุดตาเมื่อเข้ามาภายในวัดคือ หอระฆังสูงที่ตั้งเด่นตระหง่านอยู่ข้างสระน้ำ มีความสูง 3 ชั้น แต่ละชั้นประดับประดาตกแต่งอย่างงดงามอ่อนช้อยตามแบบศิลปกรรมไทย

อีกหนึ่งความน่าสนใจของวัดแห่งนี้ ก็คือการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ซึ่งทางวัดได้สร้างโรงหล่อเทียนไว้ภายในบริเวณวัด และในช่วงก่อนถึงวันเข้าพรรษา พระสงฆ์และชาวบ้านจะร่วมกันแสดงถึงแรงศรัทธาอันแรงกล้า ด้วยการช่วยกันหล่อและแกะสลักเทียนพรรษาให้สวยงาม เพื่อเข้าร่วมงานแห่เทียนพรรษาประจำปีของจังหวัด

ข้อมูล – narinet.in.th

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••


How to go : รถสองแถวสาย 2 ศรีษะละเลิง – รร.บุญวัฒนา // สาย 11 วัดพายัพ – กองบัญชาการช่วยรบ 2 // สาย 11* วัดพายัพ – ค่ายสุรธรรม // สาย 13* หนองไผ่ล้อม – ทุ่งสว่าง // สาย 13 หนองไผ่ล้อม – ทุ่งสว่าง (ซ.14) // สาย 14 มทส. – ม.เทคโนฯ // สาย 18 หัวรถไฟ – สนามบิน

Writer : ชลธิชา สินค้า

Comments

Powered by Facebook Comments