1 Min. read

เขื่อน 5 แห่งใน จ.นครราชสีมา น้ำน้อย-น่าห่วง เหลือน้ำเฉลี่ยเพียง 46% หวังช่วงหน้าฝนจะมีพายุผ่านมาเติมน้ำให้ได้ถึง 70% ช่วงนี้พื้นที่บริเวณเหนือเขื่อนตอ้งกักเก็บน้ำให้ได้มากที่สุด

นายชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 นครราชสีมา เปิดเผยว่า จากอิทธิพลของพายุเซินกา ที่พัดผ่านเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทย ช่วงระหว่างวันที่ 25-28 ก.ค. นี้ ส่งผลให้เกิดฝนตกในพื้นที่ จ.นครราชสีมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งฝนที่ตกลงมานี้ทำให้เขื่อนหลักทั้ง 5 แห่งของจังหวัดอันประกอบไปด้วย เขื่อนลำตะคอง เขื่อนลำแชะ เขื่อนมูลบน เขื่อนลำพระเพลิง และเขื่อนลำปลายมาศ มีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม โดยภาพรวมก็ถือว่ายังมีปริมาณน้ำไม่มากนัก เฉลี่ยรวมทั้ง 5 เขื่อนมีปริมาณน้ำเหลือเก็บอยู่แค่ 46% เท่านั้น ช่วงหน้าฝนนี้จึงยังต้องการพายุฝนมาเติมน้ำในเขื่อนอีกจำนวนมาก เพื่อให้ได้น้ำอย่างน้อย 70% ดังนั้นช่วงนี้จึงต้องบริหารจัดการน้ำอย่างเข้มงวด โดยบริเวณเหนือเขื่อนจะพยายามเก็บน้ำไว้ให้ได้มากที่สุด ส่วนท้ายเขื่อนจะอาศัยการพึ่งพาตนเอง เช่น การใช้น้ำฝนทำการเกษตร และการเก็บน้ำไว้ในสระน้ำของชุมชน เพื่อใช้เป็นน้ำอุปโภคบริโภค เป็นต้น นายชิตชนกฯ กล่าว

สำหรับปริมาณน้ำล่าสุด (วันที่ 28 ก.ค. พ.ศ.2560) ในเขื่อนหลักทั้ง 5 แห่งของ จ.นครราชสีมา ประกอบไปด้วย เขื่อนลำตะคอง อ.สีคิ้ว มีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ 81 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 25 ของความจุกักเก็บทั้งหมด 314 ล้าน ลบ.ม. เขื่อนมูลบน อ.ครบุรี มีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ 69 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 49 ของความจุกักเก็บทั้งหมด 141 ล้าน ลบ.ม. เขื่อนลำแชะ อ.ครบุรี มีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ 145 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 53 ของความจุกักเก็บทั้งหมด 275 ล้าน ลบ.ม. เขื่อนลำพระเพลิง อ.ปักธงชัย มีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ 85 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 55 ของความจุกักเก็บทั้งหมด 155 ล้าน ลบ.ม. และ เขื่อนลำปลายมาศ อ.เสิงสาง มีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ 57 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 59 ของความจุกักเก็บทั้งหมด 98 ล้าน ลบ.ม.


Source : workpointtv.com

Comments

Powered by Facebook Comments