0 Min. read

เมื่อวันที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.ต.กัลย์สรรค์ จันทรเสน ผู้แทนพระองค์ อัญเชิญอุปกรณ์การเรียนและเครื่องเขียนพระราชทานไปมอบแก่คณะนักเรียนจำนวน 1,235 คนของโรงเรียนครบุรีวิทยา ณ หอประชุมโรงเรียนครบุรีวิทยา โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอครบุรี นางสาวกาญจนา เปรมภิรักษา รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3 หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ภายหลังเสร็จสิ้นพิธี พล.ต.กัลย์สรรค์ จันทรเสน ผู้แทนพระองค์ ได้ให้กำลังใจแก่ “น้องแก้ม” เด็กหญิงทัชชกร สิทธิชัยทญากร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 ซึ่งพิการทางสายตาแต่มีหัวใจจิตอาสาเปี่ยมล้นอีกด้วย

ในโอกาสนี้ ได้พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองของโรงเรียนด้วยทรงห่วงใยประชาชนทุกหมู่เหล่า โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ และได้รับประทานอาหารครบตามหลักโภชนาการ ซึ่งเป็นการพัฒนาสติปัญญาให้สามารถศึกษาเล่าเรียนได้เต็มกำลัง เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติในอนาคต ยังความปลาบปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

สำหรับโรงเรียนครบุรีวิทยา อยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 มีนักเรียน 1,235 คน และครู 50 คน


Source : ครบุรีของเรา รวมเรื่องราวของชาวครบุรี

Photo : คุณประมวล เถี่ยวสูงเนิน

Comments

Powered by Facebook Comments