13 Min. read

เป็นเรื่องราวที่น่าชื่นมื่นสำหรับแวดวงการศึกษาของจังหวัดนครราชสีมา เมื่อมีการประกาศผลการจัดอันดับของเว็บไซต์และองค์กรระหว่างประเทศ 4 International Colleges & Universities หรือ www.4icu.org ประกาศผล ” The 2017 University Web Rankings : Top 200 Universities in the world ” หรือเว็บมหาวิทยาลัยยอดนิยมระดับโลกที่มีการสืบค้นและเข้าชมมากที่สุดจากตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมาจาก 200 ประเทศทั่วโลก ซึ่งมีการดำเนินการจัดอันดับความนิยมเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่างๆ มาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2005 และรายงานผลปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมกราคมและเดือนกรกฎาคม เรียกว่า uniRank University Ranking™

อนึ่ง uniRank University Ranking จะทำการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดยพิจารณาจากความนิยมของเว็บไซต์ในแง่ของการเข้าชม ความไว้วางใจ การเชื่อมโยงที่มีประสิทธิภาพ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการช่วยให้นักศึกษาจากนานาชาติ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ด้านการศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยต่างๆ มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และมีการอัพเดทข้อมูลข่าวสารที่สม่ำเสมอจะถูกนำมาใช้ในการพิจารณาจัดอันดับด้วย แม้ uniRank University Ranking ยังไม่มีการรายงานเกณฑ์ที่ใช้จัดอันดับ เนื่องจากเหตุผลทางลิขสิทธิ์และป้องกันการสร้างข้อมูลเพื่อให้ผลการจัดอันดับดีขึ้น แต่ผลการจัดอันดับต่างๆ ได้อ้างอิงข้อมูลจาก ฐานข้อมูลอิสระที่เป็นเครื่องมือในการการสืบค้น 3 ประเภท ได้แก่ Google Alexa และ Majestic Seo โดยใช้เว็บที่เป็นกลางและอิสระจำนวน 5 แหล่ง ได้แก่ 1. Moz Domain Authority 2. Alexa Global Rank 3. SimilarWeb Global Rank 4. Majestic Referring Domains และ 5. Majestic Trust Flow

สำหรับผล Thai University Ranking 2017 ล่าสุดของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ปรากฏว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยที่มีเว็บมหาวิทยาลัยยอดนิยมเป็นอันดับที่ 1 ของประเทศ (เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน) จากมหาวิทยาลัยไทย 118 แห่ง อยู่ในอันดับที่ 40 ของเอเซีย จาก 200 มหาวิทยาลัย และได้อันดับที่ 459 ของโลก จากมหาวิทยาลัย 12,358 แห่งทั่วโลก และอันดับที่ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดลอันดับ 3 จุฬาฯ อันดับที่ 4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตามลำดับ

และในส่วนของผลการจัดอันดับ Thai University Ranking 2017 ของมหาวิทยาลัยเอกชนไทย อันดับที่ 1 คือมหาวิทยาลัยศรีปทุม อันดับที่ 2 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ อันดับที่ 3 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อันดับที่ 4 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ตามลำดับ

ทั้งนี้ ในส่วนของจังหวัดนครราชสีมาก็มี 2 มหาวิทยาลัยที่ได้ติดอันดับด้วยเช่นกันคือ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ติดอันดับ 6 มหาวิทยาลัยเอกชนของไทยที่มีเว็บมหาวิทยาลัยยอดนิยมที่สุดของประเทศ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีเว็บมหาวิทยาลัยยอดนิยมที่สุดของประเทศเป็นลำดับที่ 7 ของประเทศ

10 อันดับ มหาวิทยาลัยรัฐ 
2017 Thai University Ranking and League Table 

10 อันดับ มหาวิทยาลัยเอกชน 
2017 Thai University Ranking and League Table 


Source : admissionpremium.com

Comments

Powered by Facebook Comments