1 Min. read

เปิดกรุวัดดังโคราช แห่งที่ 7 ขอเสนอวัดดังในอำเภอเฉลิมพระเกียรติ วัดสมานมิตร ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 32 หมู่ที่ 11 บ้านเสม็ด ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา โดยปัจจุบันมีพระครูโอภาสศีลคุณ (ไสว) รองเจ้าคณะอำเภอเฉลิมพระเกียรติ เป็นเจ้าอาวาส แอบกระซิบนิดนึงว่า นอกจากความสงบร่มเย็นของสถานที่ ความสวยงามตระการตาของโบสถ์วิหาร พระประธานของที่มีก็ศักดิ์สิทธิ์มากมาย ขึ้นชื่อในเรื่องของเมตตามหานิยมที่จะช่วยให้การทำมาค้าขายเป็นไปด้วยดี รวมถึงเรื่องการทำบุญสะเดาะเคราะห์เสริมบารมีอีกด้วย

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

| วัดสมานมิตร |

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ประวัติวัดสมานมิตร |

วัดสมานมิตร เดิมเรียกว่า ‘วัดเสม็ด’ เพราะมีต้นเสม็ดขึ้นอยู่ทางทิศตะวันตกของวัด (ปัจจุบันไม่พบเห็นแล้ว) ส่วนสาเหตุที่เปลี่ยนชื่อวัดเนื่องจากวัดแห่งนี้เป็นศูนย์รวมแรงศรัทธาของชาวบ้านเสม็ดและบ้านโพธิ์น้อยที่มักจะมาทำบุญร่วมกันอันแสดงถึงความสมานฉันท์ของชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้าน จึงเป็นที่มาของชื่อวัดสมานมิตร

อนึ่ง วัดสมานมิตรจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2425 ได้รับวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 5 ธันาคม พ.ศ.2439 ที่ดินที่ตั้งวัด 23 ไร่ 2 งาน 30 ตารางวา โดยมีผู้ใหญ่บ้านทั้งสองหมู่บ้านดูแลจนถึงปัจจุบัน ดังนี้ นายใหญ่ นอนโพธิ์ นายอิ่ม ทรวงโพธิ์ นายฤทธิ์ เกียรติโพธิ์ นายสร้อย เกียรติโพธิ์ นายเฉลียว นอนโพธิ์ นายประกอบ ขุนศักดิ์ณรงค์ นายนิยม พับโพธิ์ นายบุญมี ดีโพธิ์ (ปัจจุบัน) และ นายเยี่ยม ปล้องงูเหลื่อม (ปัจจุบัน)

ลำดับเจ้าอาวาส |

 1. หลวงพ่อเตย พ.ศ.2425-พ.ศ.2446
 2. หลวงพ่อปาน พ.ศ.2446-พ.ศ.2464
 3. หลวงพ่อเขียว พ.ศ.2464-พ.ศ.2484
 4. พระอธิการอ๊อต โอภาโส พ.ศ.2484-พ.ศ.2517
 5. พระคุณโอภาสศีลคุณ (ไสว) พ.ศ.2517-ปัจจุบัน (พ่อด้วง เจียมโพธิ์ ให้ข้อมูล)

ประวัติพระครูโอภาสศีลคุณ |

พระครูโอภาสศีลคุณ (ไสว) ฉายาฐานิสสฺโร อายุ 66 ปี พรรษา 43 สถานะเดิมชื่อไสว นามสกุลดีโพธิ์ เกิดวันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2494 ภูมิลำเนาเดิม บ้านเลขที่ 7 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา บิดา นายคง ดีโพธิ์ มารดา นางมา ดีโพธิ์ มีพี่น้องร่วมกันทั้งหมด 6 คน

วุฒิการศึกษา

ทางโลก – จบมัธยมศึกษาปีที่ 6
ทางธรรม – จบนักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

 • ได้รับตั้งแต่เป็นเจ้าอาวาสวัดสมานมิตรเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2522
 • ได้รับแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะตำบลหนองงูเหลือม วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2548
 • ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลหนองงูเหลือม วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2553
 • ได้รับแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะอำเภอเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

 

สมณศักดิ์

 • ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร ชั้นโท เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2544
 • ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นเจ้าคณะตำบล ชั้นโท วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2556

พระปลัดจรูญ โกสโล

เกิดวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2521 ตรงกับแรม 14 ค่ำ เดือน 2 ปีมะมีย จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่โรงเรียนท่าช้างราษฏ์บำรุง ภูมิลำเนาตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

อุปสมบท วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2543 ณ วัดสมานมิตร ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา พระอุปชฌาย์พระครูธรรมโชตาภิวัตน์ (แจ่ม ขนฺติวโร) พระกรรมวาจารย์ พระอธิการเปีย อินทวณฺโณ พระอนุสาวนาจารย์ พระอธิการไสว ฐานิสฺสโร ฉายาทางธรรม พระจรูญ โกสโล พ.ศ.2543 จบนักธรรมชั้นตรี, พ.ศ.2545อจบนักธรรมชั้นเอก ดำรงตำแหน่ง “พระปลัด” ในฐานานุกรมของพระครูธรรมโชตาภิวัฒน์ (แจ่ม ขนฺติวโร) เจ้าคณะอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2552 และปัจจุบันดำรงดำแหน่งรองเจ้าอาวาสวัดสมานมิตร ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

วัดสมานมิตร เดิมทีเรียกว่า วัดเสม็ด เนื่องจากมีต้นเสม็ดขึ้นอยู่ทางทิศตะวันตกของวัด (ปัจจุบันไม่มีให้พบเห็นแล้ว) ส่วนสาเหตุที่เปลี่ยนชื่อวัดนั้นก็เป็นเพราะว่าวัดแห่งนี้เป็นศูนย์รวมแรงศรัทธาของชาวบ้านเสม็ดและบ้านโพธิ์น้อยที่มักจะมาทำบุญร่วมกัน อันแสดงถึงความสมานฉันท์ของชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้าน จึงเป็นที่มาของชื่อ ‘สมานมิตร’

สิ่งที่ชวนให้สะดุดตาตั้งแต่แรกเห็นคือพระอุโบสถใหญ่หลังงามที่สร้างอย่างประณีตและงดงามตระการตา ใต้ฐานพระอุโบสถเป็นที่สำหรับทำพิธีลอดโบสถ์เพื่อความเป็นสิริมงคล บริเวณโดยรอบของวัดมีพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายให้ได้กราบไหว้เคารพบูชาตามความเชื่อ และว่ากันว่า ที่นี่ขึ้นชื่อในเรื่องของเมตตามหานิยมที่จะช่วยให้การทำมาค้าขายเป็นไปด้วยดี รวมถึงเรื่องการทำบุญสะเดาะเคราะห์เสริมบารมีอีกด้วย ซึ่งเห็นได้จากการเดินทางมาทำบุญด้วยจิตศรัทธาของญาติโยมในแต่ละวันอย่างไม่ขาดสาย

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••


Writer : ชลธิชา สินค้า

Comments

Powered by Facebook Comments