1 Min. read

วัดอิสาน ถือเป็นวัดเก่าแก่ที่สุดวัดหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา เพราะสร้างขึ้นมาพร้อมๆ กันกับเมืองนครราชสีมานั่นเอง ถามถึงความพิเศษและสวยงามของสถานที่ ก็ต้องบอกกันก่อนว่าวัดอิสานเป็นเขตพัทธสีมาที่ไม่ได้มีความวิจิตรตระการตาในเรื่องของพุทธสถานมากมายเท่าวัดอื่นๆ แต่ก็เป็นวัดซึ่งเป็นความภาคภูมิใจและเลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวโคราชมาช้านาน ใครผ่านไปผ่านมาก็ต้องไม่พลาดมาสักการะขอพรกันไม่ขาดสาย

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

| วัดอิสาน |

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ประวัติวัดอิสาน |

วัดอิสาน สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2220 ในสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยเป็นวัดที่สร้างพร้อม ๆ กับการสร้างเมืองนครราชสีมา โดยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โปรดฯ ให้โดยพระยายมราช หรือ สังข์ เป็นผู้สร้างโดยมีช่างชาวฝรั่งเศสเป็นผู้ช่วยออกแบบผังเมือง เมื่อสร้างผังเมืองเสร็จ จึงโปรดฯ ให้ประชาชน และคฤหบดีและขุนนาง สร้างวัด 6 วัด คือ วัดพระนารายณ์มหาราช (วัดกลาง) วัดบูรพ์ วัดอิสาน วัดพายัพ วัดบึง และวัดสระแก้ว

วัดอิสาน เป็นวัดที่คหบดีและประชาชนร่วมกันสร้าง ความปราณีตในการก่อสร้างจึงน้อยกว่าวัดที่สร้างโดยขุนนาง (วัดกลางนคร วัดบึง และวัดสระแก้ว) แต่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจที่ส่งมายังอนุชนรุ่นหลังโดยเฉพาะภายในอุโบสถมีพระพุทธรูปประธาน ศิลปะสมัยเชียงแสน ชื่อว่า “พระศรีรัตนปราติการส” แปลว่า “พะแก้วมงคลผู้ให้ความปรารถนาสำเร็จยิ่งกว่าปรารถนา

ภายในวัดประกอบไปด้วย พระอุโบสถ กว้าง 11.28 เมตร ยาว 22.60 เมตร สูง 14 เมตร มีเสา 12 ต้น เป็นเสาแปดเหลี่ยม มีหัวบนหัวเสา หรือเรียกว่า เสามรรค 8 ฐานแอ่นโค้งทรงสำเภา หน้าบันและหลังคาได้ซ่อมใหม่ มีลวดลายแกะสลัก ภายในมีจิตรกรรมฝาผนัง ฐานเสมาคู่ และเสาหัวเม็ดที่กำแพง ตามแบบกรุงศรีอยุธยา ซึ่งในปัจจุบันวัดที่ยังคงโครงสร้างเดิมตั้งแต่สมัยอยุธยาในจังหวัดนครราชสีมา เหลือเพียง 3 วัด อันได้แก่ วัดบึง วัดอิสาน และวัดหมื่นไวย

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ตามประวัติกล่าวกันว่า วัดอิสานสร้างขึ้นราวปี พ.ศ. ๒๒๒๐ เป็นวัดที่คหบดีและประชาชนร่วมกันสร้าง ความประณีตในการก่อสร้างจึงน้อยกว่าวัดที่สร้าง (ในยุคเดียวกัน) โดยขุนนางอย่าง วัดพระนารายณ์ วัดบึง และวัดสระแก้ว แต่ถึงอย่างนั้น ภายในวัดแห่งนี้ก็ยังเต็มไปด้วยสิ่งที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนรุ่นหลัง โดยเฉพาะอุโบสถทรงสำเภาที่เผยให้เห็นความงดงามตามแบบสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยา ซึ่งปัจจุบันมีหลงเหลือให้เห็นเพียง ๓ แห่งเท่านั้น คือ วัดอิสาน วัดบึง และวัดหมื่นไวย (ต.หมื่นไวย) ภายในเป็นที่ประดิษฐาน “พระศรีรัตนปาติการส” (แปลว่า พระแก้วมงคลผู้ให้ความปรารถนาสำเร็จยิ่งกว่าปรารถนา) หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า “หลวงพ่อสมปรารถนา” พระพุทธรูปที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะสมัยเชียงแสนไว้อย่างครบถ้วน

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••


How to go : รถสองแถวสาย 1 สามแยกปัก-มหาชัย // สาย 1 แยกอัมพวัน-ซอย 30 กันยา // สาย 13 หนองไผ่ล้อม-ทุ่งสว่าง

Writer : ชลธิชา สินค้า

Comments

Powered by Facebook Comments