14 Min. read

เอสเพียว (S-Pure) อยากชวนคนไทยใส่ใจสุขภาพ และให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในอาหารมากขึ้น ลดความเสี่ยงจากการรับยาปฏิชีวนะที่แฝงมากับเนื้อสัตว์ที่อยู่ในอาหารเกินความจำเป็น วันนี้ไม่ใช่แค่ ไก่ เท่านั้นแต่ ไข่ และหมู เอสเพียว ต่างได้รับรองมาตรฐาน “Raised Without Antibiotics” (RWA) ซึ่งเป็นการรับรองระบบการเลี้ยงโดยไม่ใช้ยาปฏิชีวนะจาก NSF International เป็นอีกทางเลือกในการมีสุขภาพดีของคนไทยตั้งแต่วันนี้ ถึงอนาคต

หลายคนอาจสงสัย แล้วยาปฏิชีวนะแฝงมากับเนื้อสัตว์ที่เราบริโภคได้อย่างไร ตามปกติแล้วการเลี้ยงสัตว์เพื่อนำมาบริโภค หากสัตว์เจ็บป่วย จะใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อรักษาอาการป่วยของสัตว์เหล่านั้น โดยไม่เป็นอันตรายหากใช้ปริมาณยาตามที่ปศุสัตว์กำหนด แต่หากสัตว์ที่เลี้ยงถูกเลี้ยงอย่างไม่ได้มาตรฐาน ใช้ยาเกินจำเป็นกับสัตว์ อาจส่งผลให้เกิดดื้อยาในสัตว์ได้ และยาปฏิชีวนะอาจตกค้างซึ่งอาจส่งผลต่อผู้บริโภคเมื่อรับประทานอาหารเข้าไป

โดยแถลงการณ์ของ CDC (Centers for Disease Control and Prevention) กล่าวว่า เมื่อคนติดเชื้อดื้อยาจากสัตว์ โอกาสการรักษาให้หายจากโรคจะยากขึ้น เพราะยาปฏิชีวนะที่ได้รับไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ และที่สำคัญ เชื้อที่ดื้อยาสามารถส่งต่อยีนอื่นๆให้ดื้อยาได้อีกด้วย (ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.cdc.gov/narms/faq.html)

แต่ไม่ต้องห่วง ผู้บริโภคสามารถมองหาเนื้อสัตว์ที่ไม่มียาปฏิชีวนะได้ จากแหล่งซื้อเนื้อสัตว์ที่น่าเชื่อถือ และมองหาสัญลักษณ์จากองค์กรที่เป็นผู้ตรวจสอบและรับรอง “Raised Without Antibiotics” (RWA) อย่างเช่น หมู ไก่ และไข่ เอสเพียว (S-Pure) ที่ได้รับการรับรองจากสถาบัน NSF International ซึ่งเป็นองค์กรด้านความปลอดภัยและสาธารณสุข มีภารกิจปกป้อง ดูแล สุขภาพและความปลอดภัยของประชากรโลก ได้รับการยอมรับในระดับสากล ในฐานะผู้กำหนดมาตรฐาน ตรวจสอบ และออกใบรับรองให้แก่อุตสาหกรรมอาหาร น้ำดื่ม ผลิตภัณฑ์อุปโภคและบริโภค

เอสเพียว (S-Pure) มีกระบวนเลี้ยงโดยไม่ใช้ยาปฏิชีวนะมามากกว่า 10 ปี ปฏิบัติตามเงื่อนไขโปรแกรมกระบวนการตรวจสอบตามมาตรฐานของ NSF International สามารถผ่านการรับรอง “Raised Without Antibiotics” (RWA) ทั้งกระบวนการผลิต และครบทุกผลิตภัณฑ์ของเอสเพียว (S-Pure) ทั้งเนื้อหมู เนื้อไก่ ไข่ไก่ เป็นรายแรกของโลก ซึ่งจะเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคมั่นใจในการบริโภคได้อย่างปลอดภัย

นอกจากการรับรองโดย NSF International แล้ว เอสเพียว (S-Pure) ยังผลิตอาหารภายใต้นโยบายความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety) ของ เบทาโกร (Betagro) เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกสายพันธุ์ไก่ที่มีสุขภาพดี เลี้ยงในระบบฟาร์มปิด ป้องกันเชื้อโรค และพยาธิ มีสัตวแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิด เลี้ยงด้วยโปรตีนจากธัญพืช และอาหารเสริม Probiotic เป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ จึงไม่มีการใช้ยาปฏิชีวนะ ไม่มีการใช้ฮอร์โมน และไม่มีการใช้สารเร่งการเจริญเติบโต รวมทั้งมีกระบวนการแปรรูปเนื้อไก่ที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับโลก โดยได้รับการรับรองมาตราฐานสากล อาทิ GMP, HACCP, ISO9001:2015, ISO14001:2015,  TIS1800:1:2010, ISO/IEC17025:2005, BRC issue 7 รวมถึง HALAL อีกด้วย

ทำให้หมู ไก่ และไข่ เอสเพียว (S-Pure) เป็นผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ และปลอดภัยสูง ด้วยการคัดสรรตั้งแต่สายพันธุ์ที่แข็งแรง การเลี้ยงในโรงเรือนระบบปิดเพื่อความสะอาดปราศจากเชื้อ และทุกฟาร์มได้รับการตรวจสอบระบบการเลี้ยงที่ไม่มีการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสม่ำเสมอ มีใบรับรองจากองค์กรระดับโลก NSF International ผู้บริโภคจึงมั่นใจได้กับผลิตภัณฑ์ของ เอสเพียว (S-Pure) ว่าปลอดยาปฏิชีวนะอย่างแน่นอน

ไม่ใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อคุณ

เอสเพียว ให้คุณแข็งแรงถึงอนาคต หมู ไก่ ไข่ ของเราจึงไม่มีการใช้ยาปฏิชีวนะในทุกขั้นตอนการเลี้ยงเป็นรายแรกของโลกและรายเดียวในไทยที่ได้การรับรองมาตราฐานจาก NSF**NSF คือองค์กรสาธารณสุขระดับสากลที่ทั่วโลกให้การยอมรับ ในการตรวจสอบความปลอดภัยคุณภาพ และให้การรับรองมาตรฐานของอาหาร เครื่องดื่มและสินค้าอุปโภคบริโภค เพื่อคุ้มครองสุขภาพของผู้บริโภค

โพสต์โดย S-Pure Brand เมื่อ วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2018

 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/spurebrand/ #เลือกกินให้อนาคตเลือกSPure

Comments

Powered by Facebook Comments