13 Min. read

ต้องยอมรับว่าปัญหาขยะพลาสติกล้นโลกที่ก่อมลภาวะไปทุกแห่งในขณะนี้สร้างความตื่นตัวไปในทุกผู้ทุกคนทุกมุมโลก การรักษ์โลกด้วยการลดใช้พลาสติกถือได้ว่าเป็นเทรนด์ฮิตซึ่งหากใครไม่ฮิตตามนี่ถือว่าตกเทรนด์ขั้นสุดราวหลุดไปในห้วงพระเจ้าเหา แต่จะว่าไปหากคิดกันให้ดีๆ พลาสติกไม่ใช่ตัวร้ายอย่างที่คิด!! เพราะข้อดีของตัวร้ายที่เรารักก็มีเหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นการทำให้เราได้ชมภาพยนตร์ ช่วยให้โรงพยาบาลมีสุขอนามัยมากขึ้น หรือแม้กระทั่งช่วยลดอาหารเน่าเสียเหลือทิ้ง เป็นต้น พลาสติกจะไม่ใช่ตัวร้ายหากเรา ‘รู้จักใช้’ และ ‘รู้จักเลือก’

ล่าสุด นับเป็นข่าวดีแบบสุดๆ ของไทยต่อบทบาทหน้าที่ในการรับผิดชอบต่อโลก เมื่อ สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย และ กลุ่มธุรกิจโคคา-โคลาในประเทศไทย ร่วมกับ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ประกาศความร่วมมือผลักดันให้มีการนำขวดพลาสติกบรรจุเครื่องดื่มที่ทำจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิล หรือ Recycled PET (rPET) มาใช้งานเพื่อลดปริมาณการใช้พลาสติกผลิตใหม่ เชื่อช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาใหญ่ระดับโลก โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างสร้างการรับรู้และให้ข้อมูลสร้างความเชื่อมั่นกับภาครัฐ เพื่อปลดล็อคกฎหมายที่ยังห้ามใช้พลาสติกรีไซเคิลในบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม

สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย นำโดย นายวีระ อัครพุทธิพร อุปนายกสมาคม (กลาง) กลุ่มธุรกิจ โคคา-โคลา ในประเทศไทย โดยนายนันทิวัต ธรรมหทัย ผู้อำนวยการองค์กรสัมพันธ์และการสื่อสาร (ขวา) และ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส โดย มร.ริชาร์ด โจนส์ รองประธานอาวุโสและหัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร ความยั่งยืน และทรัพยากรบุคคล (ซ้าย) ประกาศความร่วมมือเพื่อผลักดันให้มีการนำขวดพลาสติกบรรจุเครื่องดื่มที่ทำจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิล หรือ Recycled PET (rPET) มาใช้ เพื่อลดปริมาณการใช้พลาสติกผลิตใหม่ (virgin plastic) อันจะเป็นการลดปัญหาขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ขวดพลาสติกรีไซเคิลที่ว่านี้หมายถึง การผลิตขวดพลาสติกจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิล rPET ที่มีขั้นตอนจากการนำขวดพลาสติกที่ใช้แล้วมาคัดแยกก่อนเพื่อนำสิ่งแปลกปลอมออก ต่อด้วยการชำระล้างทำความสะอาดขวดพลาสติกในอุณหภูมิที่สูงอีกหลายขั้นตอน บดขวดพลาสติกเป็นเกล็ดพลาสติก กำจัดเชื้อโรคและขจัดสิ่งปนเปื้อนที่เป็นอันตรายออกระหว่างทาง ก่อนที่จะใช้ความร้อนสูงถึง 285 องศาเซลเซียสเพื่อนำเกล็ดพลาสติกที่ถูกสับละเอียดไปหลอมต่อให้ได้เม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงสุด ไม่ใช่การนำขวดพลาสติกที่ใช้แล้วมาทำความสะอาดและนำกลับมาใช้ใหม่

นายวีระ อัครพุทธิพร อุปนายก สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย

โดยเรื่องนี้ นายวีระ อัครพุทธิพร อุปนายกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย ได้ให้ความเห็นไว้น่าสนใจตอนหนึ่งว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีการรีไซเคิลมีความก้าวหน้าไปมากจนสามารถนำพลาสติกรีไซเคิลมาผลิตบรรจุภัณฑ์สำหรับเครื่องดื่มและอาหารได้อย่างปลอดภัย หลายประเทศมีการใช้ขวดเครื่องดื่มที่ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิลเป็นเวลานานมากแล้ว เชื่อว่าหากมีการปลดล็อคทางกฎหมายเมื่อใด มั่นใจว่าจะมีผู้ประกอบการสนใจเพิ่มมากขึ้นเพราะสมาชิกทุกรายล้วนมีความมุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม

อนึ่ง ในหลายประเทศตระหนักถึงปัญหาขยะพลาสติกที่เพิ่มจำนวนมากขึ้น จึงหันมาส่งเสริมให้ใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ เช่น ญี่ปุ่นและสหภาพยุโรป โดยสมาชิกสหภาพยุโรปทั้ง 28 ประเทศ  ให้การยอมรับการนำเม็ดพลาสติกรีไซเคิลมาผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร แสดงให้เห็นว่าเม็ดพลาสติกรีไซเคิลได้มาตรฐานและปลอดภัยที่จะนำมาผลิตบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร โดยเยอรมนีเป็นประเทศที่มีอัตราการนำขวดพลาสติกมารีไซเคิลสูงสุดในสหภาพยุโรปถึง 94% ส่วนญี่ปุ่นก็เป็นประเทศที่มีอัตราการนำพลาสติกมารีไซเคิลสูงสุดถึง 83%

ด้าน นายนันทิวัต ธรรมหทัย ผู้อำนวยการองค์กรสัมพันธ์และการสื่อสาร บริษัท โคคา-โคลา (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า บริษัท โคคา-โคลา ตั้งเป้าที่จะใช้บรรจุภัณฑ์ซึ่งผลิตจากวัสดุรีไซเคิลในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 50% ของบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดภายในปี 2573 โดยอีกเป้าหมายหนึ่งที่บริษัทแม่กำหนดไว้คือ ให้บรรจุภัณฑ์ของเราต้องสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ 100% ภายในปี 2568 ซึ่งบริษัทฯได้ดำเนินการสำเร็จแล้วในปัจจุบัน

นายนันทิวัต ธรรมหทัย ผู้อำนวยการองค์กรสัมพันธ์และการสื่อสาร บริษัท โคคา-โคลา (ประเทศไทย) จำกัด

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่อนุญาตให้ใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิล หรือ rPET โดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 295 พ.ศ.2548 ข้อ 8 ระบุว่า “ห้ามมิให้ใช้ภาชนะบรรจุที่ทำขึ้นจากพลาสติกที่ใช้แล้วบรรจุอาหาร เว้นแต่ใช้เพื่อบรรจุผลไม้ชนิดที่ไม่รับประทานเปลือก”  โดยวัตถุประสงค์ของกฎหมายในขณะนั้นเป็นไปเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคจากบรรจุภัณฑ์ที่ไม่สะอาด แต่ด้วยเหตุผลดังกล่าวส่งผลให้บรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับอาหารและเครื่องดื่มทั้งหมดในประเทศไทยจึงต้องผลิตขึ้นจากพลาสติกผลิตใหม่ทั้งหมด ทำให้ปริมาณการใช้พลาสติกผลิตใหม่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ขวดพลาสติก rPET ที่ถูกบดจนเป็นเกล็ด ก่อนเข้ากระบวนการหลอมด้วยความร้อนสูง เพื่อให้ได้เม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงสุด

เม็ดพลาสติกรีไซเคิล ซึ่งผ่านกระบวนการรีไซเคิลที่ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัย และผ่านมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด

ในปี 2560 ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีการผลิตขวดพลาสติกออกสู่ตลาดในประเทศมากกว่า 185,000 ตัน ไม่ถึงครึ่งที่ถูกจัดเก็บและนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างเหมาะสม ส่วนขวดพลาสติกที่เหลือเกือบ 1 แสนตันต้องถูกนำไปฝังกลบ บางส่วนก็เล็ดรอดออกสู่ทะเลกลายเป็นขยะทางทะเลที่สร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างในระดับโลก

น่าสนใจและเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของคนยุคนี้ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วยแต่ก็ยังไม่ทิ้งความสะดวกสบายไปด้วย เปลี่ยนตัวร้ายอย่างที่หลายคนคิดให้เป็นพระเอกสุดหล่อขวัญใจชาวโลก ลองคิดดูสิ แบรนด์ใหญ่ๆ อย่างโคคา-โคลายังหันมาผลักดันให้มีการนำขวดพลาสติกรีไซเคิล หรือ rPET มาใช้เพื่อลดปริมาณการใช้พลาสติกผลิตใหม่ แถมหลายประเทศชั้นนำซึ่งมีชื่อเสียงด้านการรักษ์สิ่งแวดล้อมและใส่ใจสุขภาพพลเมืองในประเทศยังใช้กันโครมๆ มาเนิ่นนาน ก็น่าคิดเหมือนกันนะว่า rPET อาจเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีในการลดขยะพลาสติกที่น่าสนใจ และอาจช่วยเสริมความแข็งแกร่งในการจัดการขยะพลาสติกอย่างยั่งยืนในอนาคตก็ได้ ใครจะรู้!!??.

ขวดพลาสติก PET ที่จะถูกนำไปผ่านกระบวนการรีไซเคิล-ผลิตเป็นเม็ดพลาสติก rPET เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Comments

Powered by Facebook Comments