3 Min. read

มันดีจนต้องบอกต่อ!!! สำหรับโครงการดีๆ แบบนี้ที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีความมุ่งมั่นให้เยาวชนไทยมีนิสัยรักและเห็นความสำคัญของการออมซึ่งเป็นการปูพื้นฐานการออมให้เด็ก โดยในปี 2551 ธ.ก.ส.ได้มีแนวคิด ‘สร้างธนาคารจำลอง’ ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติงานด้านการธนาคาร เรียกว่า ‘โครงการโรงเรียนธนาคาร’ ซึ่งนอกจากจะส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเยาวชนของชาติให้รู้จักการออมเงิน รู้จักการวางแผนการใช้จ่ายเงินในชีวิตประจำวันและอนาคตแล้ว ยังเป็นการฝึกฝนให้นักเรียนรู้หลักการบริหารจัดการและการบริการอย่างถูกต้องซึ่งเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่นอีกด้วย ในปัจจุบันมีโรงเรียนจากทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า  2,000 โรงเรียน

ในปีนี้ ธ.ก.ส.ได้จัดกิจกรรมประกวด ‘โรงเรียนธนาคารดีเด่น ประจำปี 2561’ ขึ้น ในหัวข้อ “โรงเรียนธนาคาร เก่งกาจ ฉลาดออม”  มีโรงเรียนธนาคารจากทั่วประเทศ ให้ความสนใจเข้าร่วมการประกวด และ ปีนี้มีความพิเศษมากกว่าปีก่อนๆ ที่ให้คณะกรรมการตัดสินเพียงอย่างเดียว แต่เราทุกคนก็มีสิทธิที่จะร่วมสนับสนุนโครงการดีๆ แบบนี้ได้โดยการลงทะเบียนสมัครเพื่อร่วมกิจกรรม ได้ที่ : https://www.baacschoolbank.com/join?tab=register (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น) มีด้วยกัน 2 รอบ
คือรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ (ผู้สมัครจะต้องร่วมเล่นกิจกรรมเกมการลงทุนให้ครบทั้ง 2 รอบ จึงจะได้รับสิทธิในการลุ้นรับรางวัล)  กติกา ดังนี้

 • รอบรองชนะเลิศ (แข่งขันระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2561 – 10 มกราคม 2562)

หลังจากทีมโรงเรียนธนาคารที่ผ่านเข้ารอบทั้ง 9 ทีม จาก 9 ฝ่ายภาค จัดทำสื่อเพื่อนำเสนอผลงานผ่าน https://www.baacschoolbank.com ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกมการลงทุน ที่ลงทะเบียนฯเรียบร้อยแล้วจะได้รับเหรียญจำนวน 10 เหรียญ (สัญลักษณ์แทนคะแนน) เพื่อใช้เลือกลงทุนกับทีมโรงเรียนธนาคารที่ชื่นชอบ (หรือเลือกการออมเพื่อสะสมผลตอบแทนก็ได้) การตัดสินใจบริหารการลงทุนในช่วงเวลาที่กำหนด มีวิธีการลงทุนดังนี้

 1. ผู้เล่นกิจกรรมเกมการลงทุนรับชมสื่อของแต่ละทีม
 2. ผู้เล่นสามารถเลือกลงทุนกับทีมใดก็ได้ และสามารถลงทุนได้มากกว่า 1 ทีม (ขึ้นอยู่กับการบริหารจำนวนเหรียญ)
 3. อัตราส่วนผลตอบแทนดังนี้

– ลงทุนกับทีมที่ผ่านการเข้ารอบ จำนวนเหรียญที่ลงทุน คูณกับ 4 เป็นผลตอบแทน
– ลงทุนกับทีมที่ไม่ผ่านการเข้ารอบ จำนวนเหรียญที่ลงทุน คูณกับ 0 เป็นผลตอบแทน
– สำหรับเหรียญที่ไม่ได้นำไปลงทุนจะถือเป็นการออม จำนวนเหรียญ คูณกับ 2 เป็นผลตอบแทน

 1. หลังจากระบบสรุปผลการแข่งขันในรอบนี้ ผู้เล่นถึงจะได้รับเหรียญที่ทำการสรุปผลแล้วมาเป็นผลตอบแทนและเป็นทุนในการแข่งขันการลงทุนรอบชิงชนะเลิศ
 2. การลงทุนเมื่อตัดสินใจและ Submit เหรียญที่ลงทุนแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ผู้เล่นจะต้องมีความรอบคอบในการบริหารการลงทุน

สำหรับโรงเรียนที่ได้รับเหรียญการลงทุนจากผู้เล่นสูงสุด 5 ลำดับ จะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไป

 • รอบชิงชนะเลิศ

จากรอบรองชนะเลิศที่ผ่านมา จะมีทีมโรงเรียนธนาคารที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเพียง 5 โรงเรียนเท่านั้น (ทีมโรงเรียนที่มีจำนวนเหรียญสูงสุดลำดับที่ 1 ถึง 5) โดยรอบนี้ ผู้เล่นจะได้รับผลตอบแทนของการลงทุน/การออมมาเป็นเหรียญเพื่อใช้ในการลงทุนในรอบชิงชนะเลิศ รอบนี้การเล่นเหมือนกับรอบรองชนะเลิศที่ผ่านมาแต่จะแตกต่างกันที่ผลการลงทุนที่ผู้เล่นจะได้รับ  (สำหรับผู้เล่นเกมการลงทุนที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมในรอบนี้จะได้รับเหรียญจำนวน 10 เหรียญ) โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. ผู้เล่นรับชมสื่อของแต่ละทีม
 2. เลือกลงทุนจากเหรียญที่มีหลังจากการลงทุน/ออม ในรอบรองชนะเลิศ ผู้เล่นสามารถเลือกลงทุนกับทีมใดก็ได้ และสามารถลงทุนได้มากกว่า 1 ทีม ขึ้นอยู่กับการบริหารจำนวนเหรียญ

อัตราส่วนผลตอบแทนดังนี้

– ลงทุนกับทีมที่ชนะเลิศการประกวด จำนวนเหรียญที่ลงทุน คูณกับ 8 เป็นผลตอบแทน
– ลงทุนกับทีมอื่นๆ จำนวนเหรียญที่ลงทุน คูณกับ 0 เป็นผลตอบแทน
– สำหรับเหรียญที่ไม่ได้นำไปลงทุนจะถือเป็นการออม จำนวนเหรียญ คูณกับ 2 เป็นผลตอบแทน

 1. หลังจากระบบสรุปผลการแข่งขัน ผู้เล่นถึงจะได้รับการคำนวณเหรียญที่ทำการสรุปผลแล้ว

ทั้งนี้ ในส่วนของรางวัลสำหรับบุคคลทั่วไปที่ร่วมสนุกนั้น ผู้เล่นที่เข้าร่วมเล่นเกมการลงทุนครบทั้ง 2 รอบ จะมีสิทธิได้ลุ้นรับทองคำมูลค่ารวม 100,000 บาท และของรางวัลอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด โดยทาง ธ.ก.ส.จะทำการบันทึกในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ของธนาคาร เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2562 เมื่อครบกำหนดระยะเวลา ธ.ก.ส. จะทำการพิมพ์รายชื่อของผู้ร่วมกิจกรรมที่เล่นเกมครบตามเงื่อนไขมาจับรางวัลหาผู้โชคดี ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนดต่อไป

หมายเหตุ :

 1. ไม่ว่าผู้เล่นจะลงทะเบียนในช่วงใดของการแข่งขันก็ตาม จะได้รับเหรียญในการเล่นจำนวน 10 เหรียญ เท่ากันทุกช่วงการแข่งขัน
 2. ผู้เล่นต้องร่วมเล่นกิจกรรมเกมการลงทุนในรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ ครบทั้ง 2 รอบ จึงจะได้รับสิทธิในการลุ้นรับรางวัล
 3. ผู้เล่นที่ร่วมเล่นกิจกรรมเกมการลงทุนในรอบชิงชนะเลิศ โดยไม่ได้ผ่านการเล่นในรอบรองชนะเลิศ จะไม่ได้รับสิทธิในการลุ้นจับรางวัล

Comments

Powered by Facebook Comments