4 Min. read

ปัจจุบันเราจะสังเกตเห็นว่ามีคนรุ่นใหม่ไม่น้อยที่ให้ความสำคัญกับการออมและการลงทุน เพราะการวางแผนการเงินให้สอดคล้องกับความต้องการและเป้าหมายในชีวิตจะเป็นการปูทางไปสู่อนาคตทางการเงินที่สดใสอย่างเห็นได้ชัด

  • ถามตัวเองก่อนแล้วค่อยตัดสินใจลงทุน

สำรวจตัวเองก่อนว่าคุณยอมรับความเสี่ยงได้มากน้อยเพียงใด ปัจจุบันสถาบันการเงินต่างๆ มีแบบทดสอบวัดระดับความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจ เพื่อเลือกวัดระดับความเสี่ยงที่คุณจะยอมรับได้ อีกทั้งยังสามารถเลือกประเภทการลงทุนให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์และเป้าหมายอีกด้วย

  • ลงทุนเร็ว ยิ่งรวยเร็ว

แนะนำให้คุณเริ่มต้นออมเงินและลงทุนเสียตั้งแต่อายุยังไม่มาก เพราะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น โดยระยะเวลาการลงทุนเป็นอีกปัจจัยที่ต้องคำนึง ยิ่งออมหรือลงทุนนานกว่า ก็ได้รับผลตอบแทนมากกว่า ที่สำคัญคือ อย่าผัดวันประกันพรุ่งสำหรับการบริหารจัดการเงิน

Deposit your budget for investment in the future

  • ต้องใส่ใจอย่างจริงจัง

ลองพิจารณาสมการด้านล่างว่าแบบไหนที่เป็นตัวคุณ

รายได้ – เงินออม = รายจ่าย (เหลือเก็บแล้วค่อยเอาไปใช้)

รายได้ – รายจ่าย = เงินออม (เหลือจ่ายแล้วค่อยเอาไปเก็บ)

สมการเงินออมที่ดีต้องเป็นแบบแรก คือหักเงินออมไว้ก่อน ที่เหลือจึงนำไปใช้จ่ายเพื่อกันเงินสำหรับเก็บออมอย่างสม่ำเสมอในแต่ละเดือน แต่สำหรับคนที่กำลังมองหาความมั่นคง สมการแบบนี้ยังไม่เพียงพอ ต้องเลือกใช้สมการที่ช่วยสร้างความมั่งคั่งไวๆ นั่นคือ

  • รายได้ – เงินออม – เงินลงทุน = รายจ่าย

โดยหลังจากหักเงินออมแล้วยังต้องแบ่งเงินส่วนหนึ่งไว้สำหรับลงทุน เพื่อให้เงินทำงาน จะได้งอกเงยมากขึ้นต่อไป

  • คำนึงถึงระดับความเสี่ยง

แม้แต่เหรียญยังมีสองด้าน การลงทุนก็เช่นกัน เสี่ยงน้อย ผลตอบแทนก็น้อย เสี่ยงสูง ก็อาจได้ผลตอบแทนที่สูงตามไปด้วยเช่นกัน

  • หมั่นคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน

โดยเฉพาะการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง ซับซ้อนและให้ผลตอบแทนสูง จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจ มีข้อมูลรอบด้าน และมีการวางแผนการจัดการที่ดี เพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้องและแม่นยำ โดยผู้เชี่ยวชาญสามารถช่วยให้การตัดสินใจลงทุนของคุณไม่ผิดพลาด

  • กระจายการลงทุนอย่างเหมาะสม

อย่าลงทุนในผลิตภัณฑ์การเงินประเภทใดประเภทหนึ่งเพียงอย่างเดียวเพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูง เพราะนั่นหมายถึงความเสี่ยงที่สูงมากขึ้น การจัดการจัดสรรพอร์ตการลงทุนอย่างหลากหลายและเหมาะสม ในระดับเสี่ยงน้อยไล่ไปจนถึงมาก จะช่วยลดอัตราความเสี่ยงได้ เหมือนคำในภาษาอังกฤษที่ว่า Play Safe ครับ


Writer : Nerd Man

Comments

Powered by Facebook Comments