3 Min. read

ยังคงเป็นข่าวคราวอย่างต่อเนื่องสำหรับการสร้างทางรถไฟทางคู่และการอนุรักษ์สถานีเก่ารวมถึงการเวนคืนที่จากชาวบ้านที่เข้าไปใช้พื้นที่ของการรถไฟเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย

ล่าสุด สำนักข่าว now26 ได้รายงานพิเศษถึงเรื่องนี้เช่นกัน ระบุว่า รถไฟทางคู่จิระ-ขอนแก่น ซึ่งกำลังจะก่อรูปก่อร่างขึ้นโดยผ่านจังหวัดใหญ่ทั้งนครราชสีมาและขอนแก่น โดยการนำโครงการคมนาคมขนาดใหญ่เข้ามาแทนที่ของเก่าอาจทำให้เกิดผลกระทบ ทั้งนี้ปัญหาเดิมเรื่องการเวนคืนก็ยังมีอยู่ ขณะที่ปัญหาใหม่คือการรื้อถอนสถานีรถไฟเก่าแก่อายุกว่า 60 ปี ซึ่งชาวบ้านมีความผูกพันและต้องการให้อนุรักษ์ไว้เพื่อคุณค่าทางประวัติศาสตร์

เศษซากไม้ที่กองอยู่ในโกดังของสถานีบ้านเกาะ สถานีรถไฟเก่าแก่ที่ถูกรื้อทิ้ง ขณะที่สถานีใหม่ก็กำลังดำเนินการก่อสร้างเพื่อรองรับรถไฟทางคู่ เส้นทางจิระ-ขอนแก่น ซึ่งตามแผนในช่วง 50 กิโลเมตรแรกจะเปิดให้บริการในปี 2562 จากสถานีบ้านเกาะถึงสถานี เมืองคงโดยในระหว่างนี้ผู้ก่อสร้างนำตู้คอนเทนเนอร์มาให้บริการจำหน่ายตั๋วให้ประชาชนชั่วคราวก่อน

สถานีรถไฟที่อยู่ตามเส้นทางรถไฟทางคู่เส้นจิระ-ขอนแก่น แต่ละแห่งอายุไม่ต่ำกว่า 60 ปี และหนึ่งในนั้นมีสถานที่ได้รับรางวัล คือ สถานีหนองแมว โดยเรื่องนี้มีการประชุมหารือข้อสรุปการอนุรักษ์สถานีรถไฟหนองแมวไว้ระหว่างผู้นำชุมชน การรถไฟแห่งประเทศไทย และเอกชนผู้ก่อสร้าง ล่าสุดการรถไฟแห่งประเทศไทยได้มอบสถานีให้ชาวบ้านตามต้องการ โดยมีข้อกำหนดว่าพื้นที่ตั้งใหม่ต้องอยู่ในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร ซึ่งสามารถดำเนินการทางเทคนิคยกตัวอาคารไปตั้งในสภาพเหมือนเดิมและ รฟท.ยกให้ฟรี นอกเงื่อนไขนี้ จังหวัดนครราชสีมาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน เฉลี่ยสถานีละ 1.5 แสนบาท

โดยสถานีรถไฟหนองแมวเป็น 1 ใน 10 สถานีอันประกอบด้วยสถานีบ้านเกาะ หนองแมว โนนสูง บ้านดงพลอง บ้านมะค่า พลสงคราม บ้านดอนใหญ่ เมืองคง โนนทองหลาง ชุมทางบัวใหญ่ และ หนองบัวลาย ที่จะต้องถูกรื้อถอนโดยมีกำหนดรื้อถอนวันที่ 15 พ.ค. นี้ ซึ่งชาวบ้านออกมาคัดค้านก่อน

อย่างไรก็ตาม ห่างจากสถานีรถไฟหนองแมวประมาณ 10 กิโลเมตร คือใจกลางเมืองนครราชสีมา ชุมชนราชนิกูล 3 ก็กำลังได่รับผลกระทบจากรถไฟทางคู่ เส้นทางจิระ-ขอนแก่นเช่นกัน คือปัญหาการเวนคืนที่ดินซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 414 หลังคาเรือน ซึ่งชาวบ้านยอมที่จะย้ายออกหากมีข้อสรุปที่ชัดเจนทั้งเรื่องที่อยู่และค่าชดเชยเพราะทราบดีว่าชุนชนที่ตนอาศัยอยู่นั้นหากวัดจากกลางรางรถไฟจะต้องมากกว่า 40 เมตร แต่ชุมชนแห่งนี้อยู่ในเขต 20 เมตร

วันนี้บทสรุปการรื้อถอนสถานีรถไฟเก่าแก่กว่า 60 ปี อาจได้ข้อยุติเรื่องการหาที่ตั้งใหม่เพื่อการอนุรักษ์ แต่ก็ใช่ว่าจะมีเพียงสถานีเดียวตลอดตามแนวรถไฟทางคู่ ยังมีอีกหลายสถานีที่มีอายุยาวนานไม่แพ้กัน ขณะที่ปัญหาการเวนคืนที่ดินริมทางรถไฟของ 400 กว่าครัวเรือนยังไม่ได้บทสรุป ชาวบ้านยังรอคำตอบที่ชัดเจน นี่คงเป็นอีกบทเรียนหนึ่งที่ภาครัฐอาจจะต้องทำความเข้าใจกับชาวบ้านให้มากขึ้น เพราะเชื่อว่าในอนาคตโครงการคมนาคมขนาดใหญ่จะต้องเกิดขึ้นอีกจำนวนมาก เพราะฉะนั้นการอ้าแขนรับความเจริญเข้ามาในพื้นที่ของชาวบ้านก็ควรต้องหาข้อสรุปร่วมกันกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ดั้งเดิมให้ได้ไม่ใช่เพียงการเจรจาเพื่อให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยอม


Source : now26.tv

Photo : FB : สถานีรถไฟหนองแมว

Comments

Powered by Facebook Comments