1 Min. read

‘สมเด็จพระเทพฯ’ ทรงมอบเงินเดือน 26 ล้านบาทของพระองค์ตลอดเวลา 35 ปีที่เป็นทูลกระหม่อมอาจารย์พร้อมดอกเบี้ยให้ รร.นายร้อย จปร. ปี 2560 นี้จะได้ทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย ศิษย์ จปร.สุดปลาบปลื้ม

ผู้พันเบิร์ด พันเอกวันชนะ สวัสดี เปิดเผยว่า ได้รับทราบ จาก พลโทสิทธิพล ชืนสำราญ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ว่า เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 5 ได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมชมบ้านสวนปทุม หลายท่านอาจสงสัยว่าเป็นสถานที่อะไร สถานที่นี้เป็น ‘พระตำหนักของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี’ เป็นที่เก็บข้าวของเครื่องใช้ของที่ระลึกที่ได้รับมาจากที่ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือแม้กระทั่งของที่ทรงซื้อมาโดยพระองค์เอง ซึ่งในวันนั้นพระองค์จะเป็นผู้บรรยายเรื่องราวประสบการณ์ในที่ต่างๆ ผ่านข้าวของแต่ละชิ้น ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นความรู้ที่น่าสนใจและตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมาก

หลังเสร็จสิ้นการบรรยายและเดินชมของในทุกห้องแล้ว พลโท สิทธิพล จึงได้มีโอกาสสอบถามข้าราชบริพารว่าปกติแล้วมีคณะอื่นเข้ามาที่บ้านสวนปทุมแห่งนี้หรือไม่ ข้าราชบริพารตอบว่านักเรียนนายร้อยโคตรโชคดีเลยเพราะไม่มีคณะอื่นเข้ามาเลยนอกจากนักเรียนนายร้อยเท่านั้น

แต่ยังมีเรื่องที่ผู้บัญชาการเล่าให้ฟังอีกเรื่องหนึ่งมีความสำคัญและซาบซึ้งกินใจเช่นกัน นั่นก็คือในวันนั้นพระองค์ได้พระราชทานเช็คจำนวน 19,201,788.48 บาท เงินจำนวนนี้แท้จริงแล้วคือเงินเดือนของพระองค์เอง

พลโทสิทธิพล เล่าให้ฟังต่อว่าในปี 2558 สมเด็จพระเทพรัตนฯ ได้พระราชทานเงินเดือนทั้งหมดของพระองค์ที่ รับราชการมา 35 ปี เป็นเงินทั้งสิ้น 26 ล้านบาท ในปีนั้นได้พระราชทานมาแล้ว 7 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ย ส่วนที่เหลือพระองค์บอกว่ายังอยู่ในธนาคารอีก 19,000,000 บาทและจะครบกำหนดเบิกได้ในปี 2560

และในปีนี้พระองค์ได้พระราชทานส่วนที่เหลือพร้อมดอกเบี้ยทั้งหมดให้กับ ‘มูลนิธิ รร.จปร.’ รวมทั้งหมด 26,894,502.19 บาท ซึ่งเอาไว้สำหรับพัฒนาการศึกษาของนักเรียนนายร้อย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อเหล่านักเรียนนายร้อยทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันอย่างหาที่สุดมิได้ แต่อันที่จริงแล้วก็ไม่ได้เฉพาะกับนักเรียนนายร้อยเท่านั้นเพราะนักเรียนนายร้อยเหล่านี้ ก็จะออกมารับใช้ประเทศชาติในงานด้านความมั่นคง นำมาซึ่งความผาสุกของประชาชนในที่สุด

ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้จึงมีต่อปวงชนชาวไทยทุกคนและประเทศชาติอย่างแท้จริง

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าฯ


Source : วาสนา นาน่วม

Comments

Powered by Facebook Comments