1 Min. read

นับเป็นเรื่องราวดีๆ ที่อยากบอกต่อ ซึ่งแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆ แต่ก็น่าชื่นชม เมื่อ เด็กหญิงกวน เตือ นักเรียนชาวกัมพูชาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านสระว่านพระยา ตำบลสระว่านพระยา อำเภอครบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศการเขียนตามคำบอกภาษาไทย ระดับช่วงชั้นที่ 1 กลุ่มพระยาตะแบก และได้เป็นตัวแทนของกลุ่มเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ต่อไป

สำหรับโรงเรียนบ้านสระว่านพระยาแห่งนี้มีนักเรียนชาวกัมพูชากำลังเรียนอยู่ทั้งหมด 6 คนด้วยกัน แยกเป็นนักเรียนชาย 5 คน และนักเรียนหญิง 1 คน ทั้งหมดตามพ่อแม่ซึ่งมีอาชีพรับจ้างทั่วไปในเขตตำบลสระว่านพระยา


Source : ครบุรีของเรา รวมเรื่องราวของชาวครบุรี

Comments

Powered by Facebook Comments